De Exotenbrigade, een mooi initiatief

Reuzenberenklauw, een prooi voor de exotenbrigade

In de gemeente Zeist is sinds 2019 een Exotenbrigade actief. Dit is een actieve groep vrijwillige natuurwerkers die specifiek invasieve en/of gevaarlijke exotische soorten bestrijdt. Een prachtig initiatief om het evenwicht in onze natuur te herstellen en te bewaken, met name voor soorten die de biodiversiteit bedreigen en/of gevaarlijk zijn voor mensen en dieren.

De Exotenbrigade bestrijdt soorten die de diversiteit en veiligheid bedreigen. Daarnaast geeft men ook voorlichting over invasieve soorten flora en fauna. Met name wordt aandacht gegeven aan soorten als de Japanse duizendknoop (extreme woekering), de reuzenberenklauw (brandwonden) en de Alsem Ambrosia (hooikoorts).

Denk er eens over na of het je interessant lijkt om een dergelijke groep in je woonplaats te starten. Vraag bij je gemeente (dienst groenvoorziening) om meer informatie.

De term ‘brigade’ is bekend uit het leger en ook een groep chefs in de (Franse) keuken draagt die naam. Het is een goed gekozen naam voor een groep natuurwerkers die de invasieve exoten te lijf gaat om het – veelal door ons mensen verstoorde – evenwicht in de natuur te herstellen.

Plaats een reactie