Nieuw Kennisnetwerk Invasieve Exoten van start

De redactie van Natuurwerkers.nl is bijzonder verheugd met de oprichting van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten, zie www.Invasieve-Exoten.info. Deze organisatie is opgezet als een gezamenlijk project van Wageningen Universiteit & Research (WUR) en de Bosgroepen. De intentie is om de versnipperde kennis te bundelen en ondersteuning te bieden aan partijen die betrokken zijn bij beheer en bestrijding van exotische probleemsoorten.

Door bezuinigingen zijn eerdere netwerken en instituten weggevallen. Dit initiatief krijgt hopelijk voldoende ondersteuning om duurzaam een bijdrage te leveren.

De informatie van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) die o.a. gebruikt is voor ons eigen overzicht van de exotische soorten, is helaas verwarrend en onvolledig. Een groot deel van de informatie is ‘verplicht’ overgenomen van de EU-richtlijnen. Daardoor zijn probleemsoorten die voor Nederland relevant zijn niet opgenomen, terwijl er veel soorten opstaan die bij ons geen probleem veroorzaken (en door ons klimaat ook onwaarschijnlijk zijn). Je vraagt je af waar de “N” in NVWA voor staat!?

De bundeling van kennis via Invasieve-Exoten.info zal hopelijk ook de consistentie bevorderen, waarmee beheerders van gebieden hun aanpak van probleemsoorten uitvoeren. De indruk bestaat dat er soms meer problemen ontstaan zijn door een achterhaalde bestrijdingsmethoden dan alleen door het inherente karakter van de soorten. Tijdig en adequaat reageren spaart kosten op de lange termijn.

Daarnaast is het niet te ontkennen dat door de zachte winters en hogere temperaturen de overlevingskans van veel exoten in Nederland is toegenomen. Met name waterplanten (en een aantal soorten fauna) worden een actueel probleem in ons kikkerlandje.

De redactie van Natuurwerkers.nl heeft contact gezocht met het nieuwe Kennisnetwerk en haar steun aangeboden om het goede werk te ondersteunen. Professionele krachten kunnen veel bereiken met de juiste protocollen, maar de steun van vrijwilligers blijft onmisbaar. Ook particulieren kunnen een steentje bijdragen op hun eigen tuin en natuurpercelen. De informatie via het nieuwe Kennisnetwerk (en Natuurwerkers.nl) kan daarbij helpen.

Zie www.Invasieve-Exoten.info.

Plaats een reactie