Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)

De Reuzenberenklauw kan veel overlast veroorzaken. Hij verdringt inheemse plantensoorten en bevat stoffen die ernstige brandwonden kunnen leiden. De soort komt vooral voor langs waterlopen, wegen en spoorwegen. Planten kunnen 3-5 meter hoog worden. De stengels zijn 5-10 cm in doorsnede en purper gevlekt. De lange bladeren hebben diepe insnijdingen.

Draag bij bestrijding altijd beschermende kleding die het hele lichaam bedekt, bv. laarzen, handschoenen en een regenpak. Bescherm ook je ogen!

De plant scheidt – bij beschadiging – in het sap stoffen af die door zonlicht brandblaren op de huid veroorzaken. De aangetaste huid kan lang gevoelig blijven voor ultraviolet licht.

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum), bloeiend

Protocol bestrijding

Er zijn een aantal opties. Waar mogelijk kan je deze bestrijdingsmethoden combineren:

  • De wortel van de plant doorsteken op 15-20 cm onder de grond, net onder het groeipunt. Indien nodig enkele keren herhalen in het seizoen. Dit is effectief maar arbeidsintensief.
  • Afmaaien, minimaal 5 keer per groeiseizoen herhalen. Een aantal jaren herhalen om de zaadbank in de bodem uit te putten.
  • Begrazen door vee. Intensieve begrazing is efficiënt voor de bestrijding van grote groeiplaatsen. Schapen en geiten zijn geschikt. Ook runderen en varkens kunnen worden ingezet. De dieren moeten meestal even aan de plant wennen vanwege de vrijkomende stoffen. Ook hierbij herhalen over meerdere jaren totdat de zaadbank is uitgeput.

Voer de plantenresten af met het groenafval.

Zie Wat te doen met de Reuzenberenklauw (WUR).

Zie ook Exotische soorten.