Mijn verhaal

In deze rubriek staan verhalen van NatuurWerkers. Hoe ze in het werk terecht zijn gekomen, wat ze doen, waarom ze hun bijdrage zinvol vinden, waarom ze het willen blijven doen, etc.

Heb je zelf een bijdrage voor deze rubriek, over jezelf of een collega NatuurWerker, stuur ons dan jouw verhaal aan de hand van onze ‘interview’ vragen of met een eigen indeling via email.


Natuurwerk-Ninja’s slaan toe

Anonieme inzending: Mijn vriendin en ik hebben als fanatieke Natuurwerk-Ninja’s twee stukjes natuur geadopteerd. Dit om de verwaarlozing door de beheerders (door een verkeerde aanpak) terug te dringen. In het…

Enquête: voor wie werk je?

Natuurwerkers werken vrijwillig bij diverse landelijke en regionale organisaties of bij particuliere grondeigenaren. Via deze enquête willen wij graag in beeld brengen, waar je werkt, zodat wij de inhoud van…

De weg naar NatuurWerkers.nl

Regelmatig wandelde ik door het bos en over de heide vlak bij mijn woning. De heide zag ik langzaam verdwijnen onder snel oprukkende berken. Vanaf mijn favoriete uitkijkplekje had ik…