Waterwaaier (Cabomba caroliniana)

Waterwaaier (Cabomba caroliniana)

De waterwaaier komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika, maar gedijt juist goed in koud water. Hij is veel gebruikt in tuinvijvers maar ook in aquaria.

De waterwaaier is te herkennen aan de fijn vertakte bladeren. Niet te verwarren met de inheemse versie, het ongelijkbladig vederkruid.

Waterschappen zijn jaarlijks rond de vier miljoen euro kwijt aan het opruimen van woekerende exotische waterplanten. De soort groei zeer snel waardoor wateren in korte tijd volledig te overwoekeren. Dit geeft problemen voor de scheepvaart, de doorvoer van water en de ecologie.

Er is (nog) geen succesvolle bestrijdingsmethode van de Cabomba. Experimenten met het los spuiten van de wortels uit de (zachte) bodem lijken veelbelovend met een reductie na de eerste behandeling tot 90%.

Zie ook de Verspreidingsatlas en Exotische soorten.