Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)

Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)

Het ongelijkbladig vederkruid werd veel gebruikt als een zuurstofplant in aquaria en vijvers. De soort komt uit het zuidoosten van de Verenigde Staten en is al meer dan een eeuw geleden als aquarium- en vijverplant geïmporteerd.

Deze waterplant komt al langer in het wild voor in Nederland. Pas rond de eeuwwisseling werd duidelijk dat de soort door plaatselijke woekering een probleem werd.

In een zanderige biotoop is het een zeer invasieve soort, die een grote biomassa vormt. Het verdringt andere waterplanten en blijft ’s winters meestal groen. Hierdoor kan het in het voorjaar weer snel wateren overwoekeren.

Protocol bestrijding Ongelijkbladig vederkruid

  • Verwijdering met het wortelstelsel en fragmentatie voorkomen.

Zie ook de Verspreidingsatlas en Exotische soorten.