Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)

Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)

De kleine waterteunisbloem groeit in en langs wateren en vormt dichte drijvende matten. De opgehoopte vegetatie kan daarbij tot een meter boven het wateroppervlak uitsteken. Het verdringt andere soorten flora en waterdieren verdwijnen.
De soort komt uit Zuid Amerika en is via de handel in vijverplanten in Nederland terechtgekomen. De kleine waterteunisbloem lijkt op de eerder ingeburgerde gewone soort, die niet woekert.

In Frankrijk heeft het sommige natte natuurgebieden geheel overwoekerd. De situatie in Nederlands is nog niet zo dramatisch maar vergt wel constante aandacht. Waterwegen kunnen door de explosieve groei geblokkeerd raken.

Waterschappen bestrijden woekeringen intensief. Een paar strengere winters hebben de verspreiding beperkt maar daarna nam het aantal meldingen weer toe.

Protocol bestrijding Waterteunisbloem

  • Verwijderen en fragmentatie voorkomen.

Zie ook Verspreidingsatlas en Exotische soorten.