Hemelboom (Ailanthus altissima)

Hemelboom (Ailanthus altissima)

De hemelboom (Tree of heaven) is een invasieve soort uit China en werd in midden- en zuid-Europa aangeplant als een decoratieve schaduwsoort. De hoogte kan oplopen tot ongeveer 25 m.

Het is een invasieve soort door de snelle groei en verspreiding. Bovendien scheidt hij chemicaliën af die de groei van andere planten en insecten kan verstoren. Ook kunnen de bomen bestrating opdrukken en beschadigen.

De plant is in Nederland en in België al wijd verspreid.
Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelboom

De soort komt sinds 2019 Unielijst van invasieve exoten. Handel in de plant is verboden en men wil voorkomen dat al aanwezige bomen zaad verspreiden. Kap is geen optie omdat de wortels sterk uitlopen en geheel uitgegraven moeten worden wat bij grotere exemplaren een probleem is.
Ringen en het afslaan van uitlopers onder de ring lijkt evenals bij de Am. vogelkers succes te hebben. Hierdoor wordt de energievoorraad in de wortel uitgeput. 

Protocol bestrijding Hemelboom

  1. Het ringen van de zaaddragers en het uitspitten van zaailingen en kleinere struiken.
  2. Het afslaan van de uitlopers onder de ring, aan het einde van het groeiseizoen en herhalen in de zomer van het jaar erop.
  3. Jaarlijks of om het jaar de zaailingen verwijderen om zodanig de zaadbank uit te putten. Dit kost 2-3 jaar maar is bij elke controle steeds minder werk.

Gelezen:
“Omdat de boom na kappen of snoeien gewoon weer opnieuw uitloopt op de oude stronk of de wortels, kunnen stoepen of gevels ontzet raken. Daarnaast is hemelboom steeds vaker in middenbermen van snelwegen te vinden. Daar wordt hemelboom jaarlijks gekapt, maar groeit ieder jaar weer uit met metershoge takken.”
Daarom is ringen een goede oplossing!