Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)

Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)

De Verspreidbladige waterpest  komt uit zuidelijk Afrika en as vijver- en aquariumplant verspreid. De soort kan verward worden met Brede- en Smalle waterpest en Egeria. Het verschil is dat het blad niet in kransen staat maar verspreid. De takken steken soms boven het wateroppervlak uit.

Een opvallende eigenschap van de deze waterpest is dat het koolzuur (CO2) uit het water opneemt, dat daardoor alkalisch wordt (lage zuurgraad). De soort kan hier beter tegen dan andere waterplanten waardoor het die kan verdringen. Bij sterke groei kan deze plant waterdoorlaten verstoppen en zowel de scheepvaart als recreatie belemmeren.

Protocol bestrijding Verspreidbladige waterpest

  • Verwijderen met de wortel en versnippering voorkomen

Zie ook de Verspreidingsatlas en Exotische soorten.