Smalle waterpest (Elodea nuttallii)

Smalle waterpest (Elodea nuttallii)

De Smalle waterpest komt uit Noord-Amerika en is al sinds halverwege de vorige eeuw in ons lang aanwezig. De soort heeft zich inmiddels over vrijwel het gehele land verspreid en is in vele Europese landen een probleemsoort. De stengels kunnen tot 4 meter lang worden en verdringen daardoor oorspronkelijke waterplanten.

Smalle waterpest lijkt op andere waterpesten, zoals egeria en verspreidbladige waterpest. De soort plant zich alleen door deling voort omdat er hier alleen vrouwelijke exemplaren voorkomen.

De soort groeit zeer snel en verstopt watergangen, duikers en versmallingen. Bovendien heeft het de bijzondere eigenschap dat het zware metalen uit de bodem kan opnemen. Dit kan bij het afsterven van het loof een negatief effect op de waterkwaliteit hebben.

Protocol bestrijding Smalle waterpest

  • Zo volledig mogelijk verwijderen en fragmentatie voorkomen.
  • Bij voorkeur in de zomer bestrijden om hergroei te beperken.

Zie ook Verspreidingsatlas en Exotische soorten.